The last few days we have been working on our music machine again and have done various activities in the studio, so we were offline a few times but from now on stable again 24 hours a day radio paradise.

De laatste paar dagen hebben we weer gewerkt aan onze muziek automaat en hebben weer diverse werkzaamheden verricht in de studio ,zodoende waren we een enkele keer offline maar vanaf nu weer stabiel 24 uur per dag radio paradijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *